Skip to main content

Kwaliteit staat bij HvO Dexis voorop!

Het leveren van kwaliteit, in de breedste zin van het woord, vertaalt zich in een hoog niveau van klantgerichtheid. De hoofddoelstelling van het kwaliteitsbeleid van HvO Dexis is dan ook het handhaven en verbeteren van de tevredenheid van onze klanten door te voldoen aan hun verwachtingen. Wij leveren uitsluitend gerenommeerde kwaliteitsmerken. Daarnaast onderwerpen wij iedere bestelling aan een nauwgezette ingangscontrole. Onze opdrachtgevers zijn daardoor verzekerd van de hoogste kwaliteit.

Speerpunten uit het kwaliteitsbeleid zijn:

  • Klanten zekerheid geven omtrent kwaliteit.
  • Juist, systematisch, volledig, tijdig en conform afspraken handelen.
  • Adequaat afhandelen van eventuele klachten volgens procedures.
  • Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren.

 

HvO Dexis ziet het als haar belangrijkste taak om voortdurend te streven naar verbetering van de kwaliteit. Zodoende kunnen de bovenstaande punten continue worden verbeterd, waardoor de service naar de afnemers nog meer wordt vergroot.

HvO Dexis beschikt over het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat voor kwaliteitsborging en het NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat voor borging milieu en is gecertificeerd door DNV-GL. Het kwaliteitssysteem geeft HvO Dexis ook ruim de gelegenheid om in te gaan op vragen en verwachtingen van onze relaties, waardoor het altijd mogelijk blijft om maatwerk, afgestemd op de individuele afnemer, te leveren.